KAŻDY NADAWCA MUSI TO WYKONAĆ…

KAŻDY NADAWCA MUSI TO WYKONAĆ…

 

Instytut Logistic Technologies sp. z o.o. informuje o konieczności przeprowadzenia przez nadawców badania potwierdzającego integralność jednostek ładunkowych na podstawie Wytycznej Komisji Europejskiej do normy EN 12 195-x  

Transport ładunków wieloelementowych (np. owiniętych na palecie folią), musi zostać poprzedzony badaniem integralności jednostki ładunkowej poprzez badanie statyczne (za pomocą „Kątomierza Normatywności MiNi) lub dynamiczne (za pomocą akceleratora przyspieszeń).

Wykonanie badania integralności jednostki ładunkowej warunkuje dopuszczalność realizacji transportu ładunków po drogach publicznych, czyli inaczej rzecz ujmując, brak wykonania badania oraz brak możliwości udowodnienia integralności jednostki ładunkowej, wyklucza możliwość realizacji legalnego transportu jednostek ładunkowych po drogach publicznych.

Obowiązek badania spoczywa na nadawcy (nie na przewoźniku).

Zatem KAŻDY nadawca posiada prawie uwarunkowany obowiązek, realizacji badania. Naturalne jest więc pytanie, w jaki sposób możliwie najtaniej, najwygodniej i najprościej można przeprowadzić przedmiotowe badanie ?

Warto wiedzieć, że zdecydowanie najdroższą i wręcz niemożliwą do realizacji formą badania realizowanego w przedsiębiorstwie nadawcy, jest badanie dynamiczne, czyli za pomocą akceleratora przyspieszeń, z uwagi na ogromny koszt oraz bardzo duże rozmiary, bardzo wysoką masę urządzenia oraz bardzo wysoki poziom skomplikowania przedmiotowego urządzenia.

Dlatego bardzo tanią i prostą alternatywę, przewidzianą postanowieniami Wytycznej KE stanowi badanie STATYCZNE, wykonane za pomocą „KĄTOMIERZA NORMATYWNOŚCI OPAKOWANIA MiNi” (na fotografii poniżej).


 

 

 

Organizator: LOGISTIC TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

tel. 602 649 281
ul. Częstochowska 6

32-085 Modlnica (k. Krakowa)
NIP 513-023-47-27