Mandat za niezamocowany ładunek niesłuszny? Cz. III

Mandat za niezamocowany ładunek niesłuszny? Cz. III

Wyjaśniam, czy na kierowcę można nałożyć mandat za nieunieruchomiony ładunek skoro obowiązek unieruchomienia ładunku spoczywa na nadawcy?