KAŻDY NADAWCA MUSI WYKONAĆ TO BADANIE…

KAŻDY NADAWCA MUSI WYKONAĆ TO BADANIE…

Instytut Logistic Technologies sp. z o.o. informuje o konieczności przeprowadzenia przez nadawców badania potwierdzającego integralność jednostek ładunkowych na podstawie Wytycznej Komisji Europejskiej do normy EN 12 195-x  

Transport ładunków wieloelementowych (np. owiniętych na palecie folią), musi zostać poprzedzony badaniem integralności jednostki ładunkowej poprzez badanie statyczne (za pomocą „Kątomierza Normatywności MiNi) lub dynamiczne (za pomocą akceleratora przyspieszeń).

Wykonanie badania integralności jednostki ładunkowej warunkuje dopuszczalność realizacji transportu ładunków po drogach publicznych, czyli inaczej rzecz ujmując, brak wykonania badania oraz brak możliwości udowodnienia integralności jednostki ładunkowej, wyklucza możliwość realizacji legalnego transportu jednostek ładunkowych po drogach publicznych.

Obowiązek badania spoczywa na nadawcy (nie na przewoźniku).

Zatem KAŻDY nadawca posiada prawie uwarunkowany obowiązek, realizacji badania. Naturalne jest więc pytanie, w jaki sposób możliwie najtaniej, najwygodniej i najprościej można przeprowadzić przedmiotowe badanie ?

Warto wiedzieć, że zdecydowanie najdroższą i wręcz niemożliwą do realizacji formą badania realizowanego w przedsiębiorstwie nadawcy, jest badanie dynamiczne, czyli za pomocą akceleratora przyspieszeń, z uwagi na ogromny koszt oraz bardzo duże rozmiary, bardzo wysoką masę urządzenia oraz bardzo wysoki poziom skomplikowania przedmiotowego urządzenia.

Dlatego bardzo tanią i prostą alternatywę, przewidzianą postanowieniami Wytycznej KE stanowi badanie STATYCZNE, wykonane za pomocą „KĄTOMIERZA NORMATYWNOŚCI OPAKOWANIA MiNi” (na fotografii poniżej).

Istnieją trzy formy realizacji badania statycznego:

a) można zakupić „Kątomierz MiNi” i samodzielnie realizować badania typów jednostek ładunkowych;

b) można wypożyczyć „Kątomierz MiNi”;

c) można zlecić Instytutowi Logistic Technologies realizację badania na „Kątomierzu MiNi”


Produkty zabezpieczone jedynie folią lub streczem, należy zbadać w sposób udokumentowany na okoliczność przeciwdziałania siłom bezwładności w zakresie integralności jednostki ładunkowej. Pozytywny wynik testu potwierdza normatywność zabezpieczenia przed rozformowaniem jednostek ładunkowych w celu przeciwdziałania ich uszkodzeniu lub wypadnięciu ze środka transportowego.

Powyższe wymaganie wynika z treści Wytycznej Komisji Europejskiej w Zakresie Mocowania Ładunków w Transporcie Drogowym z 2014 roku, która w rozdziale „Metody Badania
Opakowań”, określa, że – cyt.: „Sztywność jednostki ładunkowej” należy zbadać (…) w związku z tym, że wszystkie jednostki ładunkowe mogą ulegać odkształceniu.

W określonych normach dotyczących pakowania opisano szczegółowo dopuszczalne odkształcenia”. Największe odkształcenie mierzy się w płaszczyźnie równoległej do platformy ładunkowej i oblicza się jako procentową część wysokości jednostki ładunkowej (stojącej na poziomej podłodze).

Odkształcenie sprężyste może wynosić nie więcej niż 10 %, zaś odkształcenie trwałe po badaniu musi być mniejsze niż 6 cm i mniejsze niż 5 %. Ponadto badanie musi wykazać, że produkty oraz opakowania podstawowe i zbiorcze nie wykazują żadnych trwałych odkształceń ani uszkodzeń.

Zgodnie z treścią art. 61 ust.3 Ustawy prawo o ruchu drogowym „ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia”, natomiast art. 36 ust. 1 pkt
2 lit. b Ustawy Prawo przewozowe stanowi, że „WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU są jednostki ładunkowe, które spowodowałyby naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego” (czyli art. 61 ust. 3 PoRD).

W konsekwencji WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU są wszystkie te jednostki ładunkowe, których unieruchomienie nie nosi cech normatywnego opakowania.

Z TEGO POWODU KAZDY NADAWCA POSIADA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU OPAKOWANIE WELOELEMENTOWYCH JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH.

NAJTAŃSZĄ I NAJSZYBSZA FORMĄ BADANIA JEST JEGO REALIZACJA ZA POMOCĄ „TESTERA OPAKOWANIA MiNi”, KTÓRY POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA WYPOSAŻENIU KAŻDEGO PRODUCENTA, ZAŁADOWCY (NADAWCY), EKSPEDIUJĄCEGO ŁADUNKI OPAKOWANE FOLIĄ LUB STRECZEM.

TESTER OPAKOWANIA „MiNi”, to przyjazne użytkownikowi urządzenie służącego do normatywnego badania spójności jednostki ładunkowej:
– podparte na podnośnikach nożycowych (2 sztuki);
– umożliwiające testy w dwóch płaszczyznach: wzdłuż i wszerz palety;
– mobilne (lekkie);
– wyposażone w siatkę ochronną zapewniającą bezpieczeństwo przy testach;
– spełniające wymogi BHP;
– elektryczne.

 

Jeśli jesteś zainteresowany Siatko-pasami MiNi lub chcesz się dowiedzieć więcej na ich temat – ZADZWOŃ lub NAPISZ do nas:

tel: 509-98-25-77

tel.:  519-140-984

jak@viggen.pl

biuro1@viggen.pl

 

Organizator: LOGISTIC TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Kogutek 1

32-300 Olkusz (k. Krakowa)
NIP 513-023-47-27