VLOG

Dlaczego to nie kierowca musi unieruchomić ładunek? Część I

Dr Mariusz Miąsko wyjaśnia kto tak naprawdę ma obowiązek unieruchomić ładunek w transporcie oraz jak unieruchomić ładunki w transporcie. Walczy z mitami na temat nieprawidłowego unieruchomienia ładunków.

Dr Mariusz Miąsko wskazuje zarys podstaw prawnych świadczących, iż to nadawca a nie kierowca i nie przewoźnik odpowiada za unieruchomienie ładunków. Dokładne omówienie prawne przedmiotowej kwestii znajdą Państwo na naszym portalu www.jazdaprawna.pl w panelu: Prawo Przewozowe i w panelu Unieruchomienie Ładunków.

Nie kierowca musi zamocować ładunek. Część II

Mandat za niezamocowany ładunek niesłuszny? Część III

Czy mandat za niezamocowany ładunek jest niesłuszny? Dr Mariusz Miąsko wyjaśnia, czy na kierowcę można nałożyć mandat za nieunieruchomiony ładunek skoro obowiązek unieruchomienia ładunku spoczywa na nadawcy?

Dlaczego to nadawca musi zamocować ładunek? Cz. IV – Podsumowanie

Dr Mariusz Miąsko wyjaśnia, iż prawo przewozowe co do zasady nie przewiduje odpowiedzialności kierowcy i przewoźnika za unieruchomienie ładunku. W części czwartej poświęconej zasadom unieruchomienia ładunków autor udziela odpowiedzi na pytanie dlaczego prawo przewozowe to na nadawcę a nie kierowcę i przewoźnika nakłada obowiązek unieruchomienia ładunków w transporcie?

Kontrowersyjne orzeczenie sądu z 2017 r. dotyczące mocowania ładunku

Przewoźnik przewoził papę, która w wyniku błędnego jej zmocowania dojechała do celu rozładunku uszkodzona. W sprawie dwa sądy wydały dwa różne wyroki – dlaczego? Warto się dowiedzieć i zobaczyć powyższy film.
Orzeczenie zapadło jeszcze przed wejściem w życie ostatniego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które 28 lutego określiło, iż ładunki muszą być przewożone zgodnie z normą EN 12 195 – 1.

ZAKAZ przewozu ładunków niezgodnie z EN 12 195-1

Od 28 lutego 2018 r. WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU drogowego są wszystkie te ładunki, które nie zostały unieruchomione zgodnie z normą EN 12 195-1 – o tym w najnowszym vlogu dr Mariusza Miąsko.