Usługi

AUDYT TECHNICZNO-PRAWNY

(TWORZENIE PLANÓW MOCOWANIA I PLANÓW ZAŁADUNKÓW)

 

Realizujemy specjalistyczny audyt techniczno – prawny procesów załadunku oraz rozmieszczenia ładunku, a także mocowania ładunku zgodnie z:

  • aktualną normą PN EN 12 195-1,

  • aktualnymi wytycznymi Komisji Euripejskiej,

  • aktualnymi krajowymi uregulowaniami prawnymi.

Audyt składa się z następujących specjalistycznych procesów:

1. Analiza prawno-techniczna, dotycząca prawidłowego doboru środków transportowych, rozmieszczenia oraz mocowania ładunku, z jednoczesnym wykonaniem instrukcji zalecanych realizacji dalszych wskazań audytora. W przedmiotowym obszarze proponowana jest realizacja następujących procesów:

ETAP I:

1) Określenie kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu.

2) Określenie oraz inwentaryzacja wykorzystywanych systemów mocowania ładunków – analiza normatywnych i praktycznych metod zabezpieczenia wykorzystywanych przez Zleceniodawcę (weryfikacja środków mocujących w kontekście charakterystyki ładunku i środków transportowych służących do przewozu ładunku, wykorzystywanych przez załadowcę/rozładowcę).

3) Określenie charakterystyki technicznej środków transportu w kontekście możliwości oraz prawidłowości wykorzystania przewożonego ładunku.

4) Określenie charakterystyki wymagań punktów mocujących, wymaganych w stosowanych przez audytowany podmiot środkach transportowych.

5) Weryfikacja techniczna środków transportowych przystosowanych do przewozu ładunków.

6) Parametryzacja przewożonych ładunków.

ETAP II:

1) Utworzenie tymczasowych rozwiązań, pozwalających na wdrożenie w przyszłości rozwiązań docelowych (wskazanych w pkt. 3),

2) Przedstawienie wykazu zaleceń wskazujących osobom odpowiedzialnym za przewóz oraz załadunek ładunku,  a także przedstawienie wytycznych do odpowiedniego wykonania ich zadań,

3) Przygotowanie właściwej instrukcji, wskazującej zalecane przez Wykonawcę działania (zrealizowanej na podstawie wniosków będących zakończeniem usługi audytu).

ETAP III:

1) Teoretyczne szkolenie wyselekcjonowanej kadry podmiotu audytowanego z zakresu zasad i metod rozmieszczania ładunku oraz mocowania ładunku w kontekście wyspecyfikowanych środków transportowych,

2) Praktyczne szkolenie wyselekcjonowanej kadry podmiotu audytowanego z zakresu zasad i metod rozmieszczania ładunku oraz mocowania ładunku w kontekście wyspecyfikowanych środków transportowych.

***

2. Przedstawiona instrukcja, wskaże kierunki dalszych zalecanych działań Zamawiającego, pozwalających dostosować podmiot audytowany do osiągnięcia stanu optymalnego, adekwatnego do uwarunkowań techniczno- prawnych.

***

 3. Audytor przedstawi w formie pisemnej raport, stanowiący zbiorczy wykaz ustaleń, wniosków, zaleceń oraz instrukcji postępowania zalecanych w podmiocie objętym audytem.

***

4. Audytor zastrzega, iż audyt oraz powstała na jego podstawie instrukcja będą przygotowane w oparciu o konkretny wskazany przez Zamawiającego zestaw środków transportowych.

***

5. Oferta ta proponuje zakres czynności zmierzających do osiągnięcia optymalnego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności:

– karnej,

– finansowej,

– administracyjno – prawnej,

– cywilnej – odszkodowawczej.

Celem proponowanych specjalistycznych prac audytorskich jest także przeciwdziałanie stratom z tytułu uszkodzenia, zniszczenia (utraty) ładunku, jak również utraty praw do dochodzenia odszkodowania.

Szczegółowe określenie czasu realizacji poszczególnych etapów audytu nastąpić może po zapoznaniu się z warunkami technicznymi i specyfikacją zestawu środków transportowych wykorzystywanych przez Zleceniodawcę.

Jeśli chcesz otrzymać tabelę środków transportowych, na podstawie której dokonamy przygotowania indywidualnej wyceny realizacji audytu:

ZADZWOŃ na numer: 509-982-577.

 

 

Nokia Mariusz 23-03-2014 119