To nadawca odpowiada za unieruchomienie ładunków a nie przewoźnik!

To nadawca odpowiada za unieruchomienie ładunków a nie przewoźnik!

23 listopada br. Logistic Technologies Sp. z o.o. gościła na Targach Logistyki Magazynowej INTRALOMAG i II Forum Inwestorów i Eksporterów w Łodzi, na którym wygłosiła prelekcję stanowiącą odpowiedź na pytanie Dlaczego warto korzystać z firm outsourcingowych”?

Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy do tej nie byli świadomości odpowiedzialności jaką za unieruchomienie ładunków w pojeździe ponosi nadawca. Szok, ogromne zaskoczenie – z takim reakcjami odbiorców spotkała się wiadomość wygłoszona przez ekspertów z zakresu mocowania ładunków, którzy zaprezentowali uregulowania przepisów polskiego i międzynarodowego prawa przewozowego (CMR), w których przewidziano odpowiedzialność nadawców a nie przewoźników. Prelegenci zwrócili przede wszystkim uwagę na rolę jaką w procesie przewozu ładunku ponosi nadawca, który głównie odpowiada za prawidłowy przewóz ładunków. Uczestnicy wykładu byli bardzo zaskoczeni informacją, że to nadawcy (w tym także producenci i załadowcy) są odpowiedzialni za skutki nieprawidłowego załadunku i unieruchomienia ładunków a nie przewoźnicy – jak powszechnie niesłusznie się uważa. Zaprezentowano podczas prelekcji trzy typy odpowiedzialności nadawców/załadowców: karną, administracyjną i cywilnoprawną. Wskazano także kierunki działań, które powinni podjąć nadawcy i załadowcy w celu zniesienia powyżej wymienionych odpowiedzialności.

 

5

Zespół Logistic Technologies Sp. z o.o.

 

Mariusz Miąsko – Prezes Logistic Technologies Sp. z o.o. prawnik, specjalista krajowego i międzynarodowego prawa transportowego. Członek Stowarzyszenia na Recz Poprawy Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym „Akademia Mocowania” (w środku)

inż. Jarosław Kędzior – Wiceprezes  Logistic Technologies Sp. z o.o. Członek założyciel EUMOS – Europejskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Logistyki, (jedyny przedstawiciel EUMOS na Polskę oraz ambasador EUMOS Czech i Słowacji), Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym „Akademia Mocowania”. Biegły sądowy w zakresie mocowania ładunków (po lewej stronie)

inż. Konrad Kuźmienko – absolwent studiów inżynierskich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, młodszy specjalista ds. uruchamiania ładunków (po prawej stronie)

 

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA