Nawet najlepszy pas to nie wszystko?

Nawet najlepszy pas to nie wszystko?

Bez  wątpienia najbardziej znaną metodą mocowania ładunków jest poprzeczne opasanie. Przypomnijmy, że jest to metoda siłowa, której podstawowym zadaniem jest dociśnięcie ładunku do skrzyni ładowni tak mocno jak tylko jest to możliwe. Zwiększamy w ten sposób siłę tarcia, która utrzymuje ładunek nieruchomo na powierzchni ładowni.

Jak skutecznie zwiększyć siłę tarcia ?

Pierwszym warunkiem jest zastosowanie maty antypoślizgowej.

Drugim jest użycie odpowiedniego napinacza? Co kryje się za słowem odpowiedniego zaraz sobie wyjaśnimy.

Tak jak na początku pisałem metoda poprzecznego opasania jest metodą siłową tzn. że podstawowym parametrem jakim będziemy się kierowali dobierając pas do mocowania ładunku będzie siła z jaką możemy go naciągnąć. Czyli im z większą siłą naciągniemy pas tym bardziej dociśniemy ładunek do podłogi ładowni a w efekcie końcowym zwiększymy siłę tarcia. Będzie to skutkowało tym, że nasz ładunek nie będzie mógł się przemieścić ? zostanie skutecznie unieruchomiony. Na etykiecie umieszczonej na pasie siła ta oznaczona jest jako STF i zawsze umieszczana jest na części krótkiej pasa przymocowanej do napinacza.

DoMulti z wymiarem

Napinacz z przedłużoną dźwignią pozwalającą uzyskać 4 krotnie większą siłę naciągu niż tradycyjny napinacz.

 Na rynku dostępne są różne rodzaje napinaczy najpopularniejsze stosowane przez kierowców to napinacze z krótką dźwignią, ogólnie dostępne na każdej stacji benzynowej. Niestety używanie tych napinaczy podczas stosowania metody poprzecznego opasania nie gwarantuje skutecznego unieruchomienia ładunku chyba, że zastosujemy kilkadziesiąt środków mocujących, co praktycznie jest niewykonalne. Częstą praktyką jest stosowanie przez kierowców różnego rodzaju ?przedłużek? może to spowodować uszkodzenie mechanizmu napinającego a w konsekwencji niekontrolowane uwolnienie energii nagromadzonej podczas naciągania pasa. Skutki takiego działania mogą być tragiczne dla ?naciągającego?.

P1000829

Wzmocniony mechanizm napinający skutecznie zabezpiecza kierowcę przed niekontrolowanym uwolnieniem energii nagromadzonej w naciąganym pasie.

Są jednak rozwiązania techniczne umożliwiające osiągnięcie odpowiednio dużej siły naciągu pasa za pomocą napinaczy z przedłużoną dźwignią. Taki napinacz pozwala uzyskać nawet 4 krotnie większą siłę napięcia wstępnego, niż zwykły mechanizm bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu. To rozwiązanie ma również ważny aspekt ekonomiczny w konsekwencji możemy znacznie ograniczyć wymaganą przepisami ilość pasów użytych do prawidłowego unieruchomienia ładunku.

 

inż. Jarosław Kędzior

Akademia Mocowania

Więcej informacji na temat mocowania ładunków znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.AkademiaMocowania.pl