Prawidłowy załadunek

Prawidłowy załadunek

Prawidłowy załadunek pojazdu pozwala na takie rozłożenie obciążenia przypadającego na koła pojazdu, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne ich wartości dla danych kategorii dróg. Przy częściowym obciążeniu pojazdu można optymalizować dociążenie kół osi napędowej (co jest istotne np. w warunkach zimowych i śliskiej nawierzchni jezdni) lub tak rozmieścić ładunek, aby częściowy rozładunek nie wymagał zmiany mocowania ładunku pozostającego na pojeździe.

Przykład wpływu rozmieszczenia ładunku na obciążenia osi pojazdu:

ciężarówka1

Rys. 1. Ładunek umieszczony pośrodku długości naczepy. Obciążenia osi wynoszą: oś przednia ciągnika 46,53 kN, oś tylna ciągnika 86,92 kN, każda z osi naczepy 49,20 kN

 ciężarówka2

 Rys. 2. Ładunek umieszczony z przodu naczepy. Obciążenia osi wynoszą: oś przednia ciągnika 60,02 kN, oś tylna ciągnika 149,38 kN (oś przeciążona), każda z osi naczepy 23,89 k

 

ciężarówka3

 Rys. 3. Ładunek umieszczony optymalnie ze względu na obciążenie osi napędowej. Obciążenia osi wynoszą: oś przednia ciągnika 48,95 kN, oś tylna ciągnika 98,10 kN, każda z osi naczepy 44,67 kN

Prawidłowo przygotowane plany załadunku i mocowania ładunków sprzyjają skróceniu czasu niezbędnego do poprawnego wykonania tych czynności, a tym samym przyspieszają efektywny czas transportu i ograniczają koszty. Przygotowana dokumentacja załadunku i mocowania dla konkretnego zadania transportowego pozwala na wykonanie czynności w odpowiedniej kolejności i przy użyciu właściwych środków (środków mocowania ładunku), a także ułatwia kontrolę tych czynności przez spedytora. W przypadku nieprawidłowości w realizacji poszczególnych etapów załadunku i mocowania, skutkujących uszkodzeniem lub zniszczeniem ładunku, wspomniana dokumentacja ułatwia ustalenie osób odpowiedzialnych za powstałą szkodę.