Wytrzymałość punktów mocowania

Wytrzymałość punktów mocowania

Wytrzymałość poszczególnych punktów mocujących w pojazdach użytkowych reguluje norma PN- EN 12 640.

 

Wytrzymałość punktów mocujących uzależniona jest ściśle od DMC pojazdu i tak:

Dla pojazdu o DMC większej od 12 ton wynosi ona 2000 daN

Dla pojazdu o DMC większej od 7,5  ton  jednak mniejszej lub  równej  12 ton wynosi ona 1000 daN

Dla pojazdu o DMC większej od 3,5  ton jednak mniejszej lub równej  7,5 ton wynosi ona 800 daN

Dla pojazdu o DMC mniejszej lub równej 3,5 ton wynosi ona 400 daN

inż. Jarosław Kędzior

Obraz18

Pojazd o DMC 3,5t do 7,5t wyposażony w punkty mocowania o wytrzymałości 800 daN

 

 

 

    Obraz17

Punkty mocowania o podwyższonej wytrzymałości mają cechy wytrzymałościowe umieszczone na samym punkcie mocującym.

Obraz20

Oznaczenie punktu mocowania o podwyższonej wytrzymałości – 100 kN

     Obraz19