Audyt techniczno – prawny. Potrzeba czy konieczność?!

Audyt techniczno – prawny. Potrzeba czy konieczność?!

 

Audyt normatywności procesów mocowania ładunków, to analiza prawno-techniczna dotycząca prawidłowego doboru środków transportowych, rozmieszczenia oraz mocowania ładunku, z jednoczesnym wykonaniem instrukcji realizacji dalszych wskazań audytora.

Połączenie techniki z prawem to dosyć nietypowe zestawienie, jednak jeżeli dokładniej przeanalizujemy problem przygotowania ładunku do transportu okaże się, że nie jest to działanie pozbawione sensu, a wręcz należy je traktować jako konieczność.

Analiza procesów przygotowania ładunku do transportu, prawidłowy dobór pojazdu, kwalifikacje kierowcy, załadowcy, operatora to dosyć zróżnicowana grupa działań, jakie podlegają audytowi.

Jest to skomplikowany proces, którego celem i jednocześnie finalnym produktem jest optymalizacja procesu załadunku. Oznacza to nic innego jak zaoszczędzenie czasu i pieniędzy przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych oraz norm i standardów unijnych.

 

Audyt procesów załadunku oraz rozmieszczenia ładunku, a także mocowania ładunku realizowany jest w oparciu o:

 • aktualną europejską i polską normę  PN EN 12 195-1,
 • aktualne wytyczne Komisji Europejskiej,
 • aktualne uregulowania Konwencji CMR,
 • aktualne regulacji zapisów Konwencji ADR w zakresie mocowania ładunków niebezpiecznych,
 • polskie uregulowania prawne (7 aktów prawnych), a szczególnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2018r. w sprawie przewozu ładunków, które weszło w życie w dn. 28 lutego 2018r.

ETAP I AUDYT TECHNICZNO – PRAWNY

Audyt odbywa się w magazynie audytowanego podmiotu i składa się z następujących procesów:

 1. Ustalenie kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu.
 2. Ustalenie oraz inwentaryzacja wykorzystywanych systemów mocowania ładunków – analiza normatywnych i praktycznych metod zabezpieczenia wykorzystywanych przez Zleceniodawcę (weryfikacja środków mocujących w kontekście charakterystyki ładunku i środków transportowych służących do przewozu ładunku, wykorzystywanych przez załadowcę/rozładowcę).
 3. Wykonanie oceny charakterystyki technicznej środków transportu w kontekście możliwości oraz prawidłowości wykorzystania przewożonego ładunku.
 4. Ustalenie charakterystyki wymagań punktów mocujących, wymaganych w stosowanych przez audytowany podmiot środkach transportowych.
 5. Weryfikacja techniczna aktualnie wykorzystywanych środków transportowych przystosowanych do przewozu ładunków.
 6. Ustalenie parametrów przewożonych ładunków.

 

W ramach audytu audytorzy ograniczą się do roli biernych obserwatorów z prawem dostępu do wszelkich informacji związanych z procesami załadunku.

PRODUKTEM AUDYTU jest RAPORT w formie pisemnej z dokumentacją zdjęciową, z wykazem opisanych nieprawidłowości zgodnie z przedstawioną poniżej listą kontrolną.

Audytor przedstawi wyniki z audytu w formie prezentacji podczas spotkania z kadrą zarządzającą zakładem.

W RAMACH DALSZEJ WSPÓŁPRACY PROPONUJEMY KOLEJNE ETAPY:

ETAP II – KSIĘGA PROCEDUR – plany załadunkowe oraz plany mocowania ładunków.

Księga Procedur zgodnie odzwierciedla aktualną normę PN EN 12 195-1, wytyczne europejskie, reguły Incoterms oraz normy Prawa Przewozowego. Reguluje całościowo zasady oraz procedury dotyczące zarówno przewoźników jak i przedsiębiorstwa korzystające z ich usług. Zgodnie z art. 36 Ustawy Prawo Przewozowe auta z ładunkiem zamocowanym niezgodnie z zasadami określonymi przez wyżej wymienione akty normatywne są wyłączone z ruchu drogowego.

 

ETAP III – Szkolenia

Szkolenie dedykowane Pracownikom uczestniczącym w procesie załadunku, rozmieszczenia ładunku, a także mocowania ładunku (pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie zleceń transportowych, magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, załadowcy, osoby odpowiedzialne za weryfikację jakości).

 

ETAP IV – Wdrożenie opracowanych zaleceń/instrukcji pod nadzorem audytora.

ETAP V – Audyt weryfikacyjny – sprawdzenie poziomu wdrożenia zaleceń/instrukcji.

Po zakończonym całym procesie jako jedyni na rynku europejskim dostarczymy oprogramowanie, które zdalnie, online, może monitorować oraz dokumentować proces załadunku i umocowania ładunku w kontekście normy PN EN 12 195-1Aplikację MENADŻER ZAŁADUNKU.

 

Jeśli jesteś zainteresowany którymś z naszych produktów, programów lub usług lub chcesz się dowiedzieć więcej na ich temat – ZADZWOŃ lub NAPISZ do nas:

tel: 509-98-25-77

tel.:  519-140-984

jak@viggen.pl

biuro1@viggen.pl

 

M_Steel_025-1      M_Steel_029-1

M_Steel_026-1       M_Steel_033-1