Kto odpowiada za prawidłowe mocowanie ładunków?

Kto odpowiada za prawidłowe mocowanie ładunków?

 

Jedną z najczęstszych przyczyn szkód w transporcie rzeczy jest nieprawidłowe mocowanie ładunków. Powszechnie bardzo niesłusznie twierdzi się, iż za szkodę wynikłą z nieprawidłowego zamocowania ładunków odpowiedzialność, co do zasady ponosi przewoźnik, jako podmiot wyspecjalizowany w przewozie i zobowiązany, zgodnie z prawem przewozowym, do wyboru dostarczenia odpowiedniego środka transportowego. Tezę taką (co do zasady niesłuszną) promują niektórzy autorzy komentarzy oraz podręczników poświęconych krajowemu i międzynarodowemu prawu przewozowemu. Jednak stan prawny nie pozostawia, co do zasady wątpliwości, iż za szkody powstałe w wyniku błędnego mocowania ładunku odpowiada, zasadniczo nie przewoźnik, lecz nadawca, a w pewnych sytuacjach także odbiorca. Mało tego, okoliczności, w których to przewoźnik, a nie nadawca/odbiorca ponosiłby odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego mocowania są skrajnie wyjątkowe.

Ponadto interesujące jest, że nadawca/odbiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z trzech niezależnych tytułów (źródeł prawa):

a) za szkodę w samym ładunku jeśli nastąpiła ona w wyniku nieprawidłowego mocowania,

b) za szkodę w środku transportowym przewoźnika jeśli nastąpiła ona w wyniku nieprawidłowego mocowania,

c) za szkodę wynikłą z sankcji administracyjnych wymierzonych względem przewoźnika (o ile przewoźnik wystąpi z regresem do nadawcy),

d) niezależnie od okoliczności wskazanej w pkt. c) nadawca/odbiorca ponosi autonomiczną sankcję administracyjną.

Kierowca natomiast ponosi sankcję karną z tytułu nieprawidłowego mocowania.

Temu właśnie zagadnieniu poświęcone jest całodniowe szkolenie z zakresu uwarunkowań normatywnych oraz fizycznych z zakresu metodyki załadunków oraz metodyki mocowania ładunków zgodnie z normą EN PN 12 195 – 1 (2,3,4) oraz stosownie z Wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie metodyki załadunków i mocowania ładunków na środkach transportowych.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. analiza uwarunkowań prawnych, a w szczególności:

– analiza uwarunkowań krajowego prawa przewozowego,

– analiza krajowego orzecznictwa sądów,

– analiza uwarunkowań kodeksu cywilnego,

– analiza uwarunkowań międzynarodowego prawa przewozowego,

– analiza orzecznictwa sądów europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem sądów niemieckich, austriackich, francuskich, belgijskich).

Powyższy moduł prowadzi Mariusz Miąsko – prawnik specjalizujący się od 14 lat w prawie transportowym, wykładał w charakterze eksperta prawo przewozowe dla aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, autor około 250 publikacji z zakresu prawa transportowego.

  1. analiza uwarunkowań technicznych oraz uwarunkowań prawnych, a w szczególności:

– metodyki wyboru optymalnych środków mocujących do charakterystyki ładunku,

– metodyki doboru środków mocujących do charakterystyki środków transportowych,

– metodyki wyliczenia sił oddziałujących na środki mocujące,

– metodyki rozmieszczenia ładunku na środku transportowym.

Powyższy moduł prowadzi inż. Jarosław Kędzior – biegły sądowy z zakresu mocowania ładunków, prezes stowarzyszenia Akademia Mocowania, Jedyny reprezentant europejskiego stowarzyszenia mocowania na Polskę oraz Europę centralną w zakresie mocowania ładunków, najwybitniejszy polski specjalista/praktyk w zakresie metodyki rozmieszczenia i mocowania ładunków.

Szkolenie ma charakter praktyczny i uczy zarówno praktycznych aspektów związanych zarówno z uwarunkowaniami prawnymi, jak i czysto fizycznymi. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem bardzo bogatej bazy dydaktycznej (sprzętu wykorzystywanego na co dzień w procesach załadowczych i mocowaniowych).

Zapraszamy na nasze unikalne szkolenie, które nie posiada swojego odpowiednika w Polsce!

 

5 kwietnia br. godz. 9:45

ul. Częstochowska 6 Modlnica k. Krakowa

 

Szczegóły i zapisy pod nr tel.: 786 137 850

lub pod adresem e-mail: kk@viggen.pl