NADAWCY ODPOWIADAJĄ ZA MOCOWANIE ŁADUNKÓW – SKUTKI ZANIECHAŃ

NADAWCY ODPOWIADAJĄ ZA MOCOWANIE ŁADUNKÓW – SKUTKI ZANIECHAŃ

NADAWCY ODPOWIADAJĄ ZA MOCOWANIE ŁADUNKÓW – SKUTKI ZANIECHAŃ

Zgodnie z regulacjami polskiego prawa oraz regulacjami prawa międzynarodowego prawa przewozowego a także zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów polskich, podmiotem odpowiedzialnym za normatywne unieruchomienie jednostek ładunkowych jest nadawca (a nie przewoźnik). Poniższy film przytacza wybrane fragmenty orzeczeń sądowych.